Obecní úřad v Čisovicích poskytuje ověřené výstupy z:

  • Katastru nemovitostí
  • Obchodního rejstříku
  • Živnostenského rejstříku
  • Rejstříku trestů
  • Centrálního registru řidičů

Poplatky:

  • výpis z katastru nemovitostí: 1. strana 100,- Kč (každá další strana 50,- Kč)
  • obchodní, Živnostenský a Rejstřík trestů: každá strana 50,- Kč
  • bodové hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů: poplatek 100,- Kč