ve čtvrtek 25. dubna v době od 15:30 do 19:30 hodin bude opět probíhat výdej nádob na tříděné odpady. Zdarma od nás obdržíte popelnici na plast, papír a na bioodpad (na bioodpad bude převzetí dobrovolné).

Jak postupovat pro získání nádob:

  1. v uvedeném časovém úseku (od 15:30 do 19:30 hod.) se nejprve dostavíte na Obecní úřad v Čisovicích, kde s Vámi bude podepsaná smlouva o výpůjčce a předávací protokol (viz příloha), zde uvedete také, zda budete chtít nádobu i na bioodpad – smlouvy netiskněte, budou připravené na OÚ;
  2. po podpisu uvedených dokumentů si s potvrzením dojedete (dojdete) pro uvedené nádoby do areálu u č. p. 72 (bývalý areál ACHP), kde Vám zaměstnanci obce nádoby vydají (viz mapy);
  3. nádoby na tříděné odpady jsou již načipované, objem nádob – 240 l;