Patří sem : noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, šanony, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly

Prosím, nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby, plata od vajec, pohlednice.

Možná nevíte:

  • před vhozením do kontejneru nemusíte z časopisů a dokumentů odstranit kancelářské svorky.
  • do kontejneru můžete vhazovat skartovaný papír.
  • před vhozením do kontejneru nemusíte z dopisních obálek vytrhnout fóliové okénko.

2. SKLO – zelená nádoba

Patří sem : láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy – tabulové sklo, akvárium, lahvičky od parfémů.

Prosím, nevhazujte:
keramiku, porcelán, autosklo, bezpečnostní či drátěná skla, zrcadla, žárovky, varné sklo, vratné zálohované lahve (ty patří zpět do obchodu).


Patří sem : PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, igelitové sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů (př. zubní kartáčky), CD a DVD nosiče, polystyrén.

Prosím, nevhazujte:
mastné nebo jinak znečištěné obaly od jídel, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.), výrobky z PVC (podlahové krytiny), novodurové trubky.

Možná nevíte:

  • PVC je sice také plast, ale do žlutého kontejneru nepatří!
  • před vhozením do kontejneru není třeba odstranit z PET lahve víčko.
  • před vhozením do kontejneru nemusíte kelímky od jogurtů a jiných potravin důkladně vymývat. Stejně tak není třeba důkladně vymývat i plastové obaly od kosmetiky.

Patří sem: konzervy, víčka od lahví, nádoby od kosmetiky, plechovky od nápojů.

Prosím, nevhazujte: rozměrný odpad, znečištěné obaly (např. plechovky od barev, mastné)


Patří sem: krabice od mléka, džusů, vína (dobře sešlápnuté).

Prosím, nevhazujte: měkké sáčky např. od kávy, brambůrků nebo potravin v prášku, silně znečištěné kartony.