Podle této smlouvy budou kontejnery poskytnuty občanům k užívání ZDARMA, na základě pronájmu. Je důležité zdůraznit, že po pěti letech pravidelného pronájmu přechází vlastnictví kontejnerů na vás, naše vážené občany. Tento krok je součástí našeho závazku ke spolupráci a transparentnosti v otázkách správy odpadů.

Zveřejněná smlouva je k dispozici k náhledu, abyste měli možnost se s jejím obsahem seznámit před podpisem.

Smlouva o PRONÁJMU KONTEJNERŮ