Svazek obcí mníšeckého regionu:

Registrovaný a soustavně činný od roku 1992, tvoří 14 obcí (Bojanovice, Bratřínov, Čisovice, Hvozdnice, Jíloviště, Klínec, Kytín, Líšnice, Mníšek pod Brdy, Nová Ves pod Pleší, Řitka, Trnová, Zahořany, od 9.9.2005 přijata za člena obec Měchenice) v přirozeném spádovém území se sídlem v obci Čisovice, čp.4, Čisovice 252 04, tel. 318 592 835, 318 592 818, IČO: 47 00 30 49.

Jeho vznik a úspěšné působení mělo vnitřní zdroj – poznání zanedbaného stavu a nezbytnost opětného zvelebení venkova. Vnějším stimulem je Program obnovy venkova, který byl přijatý posléze oficiálně i vládou. Ze stanov svazku, které se staly již v počáteční formě spolu s nabytými a publikovanými zkušenostmi příkladem pro sdružování obcí v mnoha mikroregionech ČR, vyplývá mimo jiné, že svazek byl založen k ochraně společných zájmů a společnými silami a prostředky prosazovat záměry přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec. Předsedkyně svazku je paní Zuzana Kuthanová, místopředsedové Ing. Václav Hromádka a Ing. Petr Digrin, Ph.D. .

Předmětem činnosti je v zájmovém území mj:

  • všeobecná ochrana životního prostředí
  • společný postup při dosahování ekologické stability a trvalé obyvatelnosti
  • koordinace významných investičních akcí
  • koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku
  • slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné působení na výkon státní správy
  • zastupování členů svazku při jednání o společných věcech s třetími osobami
  • propagace svazku

Za předmět činnosti svazku se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností svazku dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy a záměry svazku jako celku. Pro prioritní akce a aktivity jmenuje shromáždění starostů odpovědné osoby s potřebnými kompetencemi a týmem spolupracovníků (např. řešení dopravy, vodovodního zásobování, odpadového hospodářství, sociálních služeb, mezinárodního partnerství atd.) Svazek je také oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.

www.mnisecko.cz