Odpady:

1.000 Kč za trvale přihlášenou osobu

1.000 Kč za rekreační objekt

Poplatky lze platit v hotovosti v úředních hodinách na Obecním úřadě v Čisovicích nebo převodem na účet č. 8323111/0100, VS = číslo nemovitosti (do zprávy pro příjemce uveďte jméno).