Odpady:

1.000 Kč za trvale přihlášenou osobu

1.000 Kč za rekreační objekt

Psi:

1) za jednoho psa 200 Kč,

2) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200 Kč,

3) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, 100 Kč,

4) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let, 100 Kč;

Poplatky lze platit v hotovosti v úředních hodinách na Obecním úřadě v Čisovicích nebo převodem na účet č. 8323111/0100, VS = číslo nemovitosti (do zprávy pro příjemce uveďte jméno).