Územní plán obce Čisovice předpokládá rozvoj území jednotlivých sídelních celků jako samostatných obcí okolo svých přirozených jader. Zásadou je rozvíjet sídla tak, aby nebyla narušena jejich historická stopa, pokud byla dochována a aby byla zaručena interakce volné krajiny a zastavěné části území.

Hlavní výkres ZDE

Textová část ZDE

Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na stavebním úřadu v Mníšku pod Brdy, obci Čisovice a odboru územního plánování MěÚ Černošice.