Současnost školy a školky

S přechodem na krajské uspořádání zanikly okresní úřady a podle zákona přešla od 1.1.2003 předškolní zařízení, školy a školní zařízení do právní subjektivity. V Čisovicích vznikl nový právní subjekt sloučením základní a mateřské školy.

Základní škola a Mateřská škola Čisovice, okres Praha – západ – 1. stupeň. Má čtyři součásti: základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu. Budova školy je přízemní – dvě učebny a tělocvična. Pro děti je k dispozici školní jídelna, školní družina a hřiště. Mateřská škola je novější budova s moderní hernou po děti.

Škola
Ředitelka:Mgr. Lenka Hejnicová
Stránky školy a školky:www.zsmscisovice.cz

Ve škole byl otevřen 5. ročník.

HISTORIE

Čisovická mládež do roku 1838 navštěvovala školu v Mníšku pod Brdy, která měla od svého založení již v r. 1604 bohatou historii. Bojovská mládež navštěvovala školu v Líšnici, která byla rovněž brzy založena (r. 1696). Povinnost školní docházky(do 6 do 12 let) byla z různých důvodů nedodržována. Z dokumentů, které byly na školách vedeny, se dozvídáme o častých absencích žáků a jejich omlouvání “skrze oblečení nemohl jíti”, když zejména v zimním období taková cesta do školy nebyla snadná.

Stálé omlouvání neúčasti dětí na vyučování a sporech s učiteli a jejich vyhrožování vedlo tehdejší představitele Čisovic zřídit svou vlastní školu. Tehdy v roce 1838 bylo v Čisovicích a v Bojově 136 dětí povinných školní docházkou. Škola byla otevřena a prvým učitelem byl zedník Josef Pelikán, který složil zkoušku na zbraslavském vikariátním úřadě. Učilo se zpočátku v najatých místnostech, později v domě Josefa Pelikána, který vyučoval psaní, čtení a počty. Po několikaletém úsilí představených obce byla postavena v obci škola r. 1863 (nynější Kulturní dům) štěchovickým stavitelem Františkem Zelenkou. Prvým učitelem byl čisovický rodák Václav Šmíd, který do té doby působil v Líšnici.

Počet žáků byl stále veliký např.v r. 1884 to bylo 130 dětí
v r. 1892 to bylo 139 dětí
v r. 1897 už 168 dětí

Původní škola, postavená v obci, trpěla častými povodněmi, které tuto přízemní stavbu často ohrožovaly. Přesto sloužila školství do roku 1955, kdy byla otevřena nová škola. A v 70. letech byla ve tvaru L přistavěna budova pro mateřskou školku.